Български English Français
Начало » Насоки

Насоки

Указания на КЗЛД Европейски комитет по защита на данните Защита на личните данни в изборния процес Съвет на Европа Оценка на въздействието върху защитата на данните Кодекси за поведение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Трафични данни

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2