Български English Français
Начало » Административно обслужване

Административно обслужване

Административни услуги Достъп до административни преписки и учрежденския архив на Комисия за защита на личните данни

Информация относно начините за заплащане на административни наказания

Достъп до информация

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2