Български English Français
Начало » Правна рамка

Правна рамка

Правна рамка на ЕС за защита на личните данни (прилага се от май 2018г.) Национална правна рамка Други международни и европейски актове

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2