Български English Français
Начало » Годишни отчети

Годишни отчети

Годишен отчет на КЗЛД за 2021 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2020 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2019 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2018 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2017 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2016 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2015 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2014 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2013 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2012 г. Годишен отчет на КЗДЛ за 2011 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2010 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2009 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2008 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2007 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2006 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2005 г. Годишен отчет на КЗЛД за 2003 г.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2