Български English Français
Начало » Шенгенско пространство

Шенгенско пространство

Права на физическите лица и защита на личните данни Допълнителна информация Информационни материали, свързани с Шенген Контакти с органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС II и останалите широкомащабни информационни системи на ЕС

Правна рамка

Често задавани въпроси


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2