Български English Français
Начало » Институцията

Институцията

Комисия Стратегия на Комисията за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни (Хоризонт 2022) Администрация Бюджет на КЗЛД Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Информация относно плащанията на КЗЛД в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания) Проекти на КЗЛД

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2