Български English Français
Начало » Решения на Съда на ЕС

Решения на Съда на ЕС

Настоящата секция съдържа делата пред Съда на Европейския съюз по въпроси, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни.

Приключили:

 

Висящи:

 

Последна актуализация: 07.07.2023 г.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2