Български English Français
Начало » Децата и техните лични данни

Децата и техните лични данни

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.
Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.
В настоящия раздел предлагаме информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове. Добавили сме и информация за проведените през 2012 и 2017 години конкурси за детско творчество - инициатива на КЗЛД, целяща приобщаването на децата към темата за защита на личните данни в съвременното информационно общество.
 

Защитете информацията за Вашето дете

  
 Публикуване на снимки и видеа от начлото на учебната година
    
Публикуване на снимки и видеа от началото на учебната година
 

Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД

  
 Брошура на КЗЛД „Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи“
    
Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи
 
Брошура на КЗЛД „Личните данни и тяхната защита - всичко за тях и как да ги пазиш“
 
Личните данни и тяхната защита - всичко за тях и как да ги пазиш
 
Брошура на КЗЛД „Твоите права за защита на личните данни“
 
Твоите права за защита на личните данни
 
Брошура на КЗЛД „Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн“
 
Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн

 

Информационно-разяснителни видеоматериали на КЗЛД

 
Поредица от 9 информационно-разяснителни клипа "Неприкосновеност в дигиталния век."
 
Неприкосновеност в дигиталния век - поредица от 9 информационно-разяснителни клипа
 
Информационен клип "10 съвета кака да се предпазим в интернет"
 
 10 съвета как да се предпазим в интернет

 

Архив - конкурси на КЗЛД за деца

 
Конкурс за деца 2012 г. - „Аз и интернет”
 
Конкурс за деца 2012 г. - Аз и интернет
 
 Конкурс за деца 2017 г. - „Какво другите знаят за мен”
 
Конкурс за деца 2017 г. - Какво другите знаят за мен

 

Националeн център за безопасен интернет 

КЗЛД е член в Обществения съвет, който наблюдава и подпомага работата на Националния център за безопасен интернет. 
Националният център за безопасен интернет за децата е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 50 държави.
 Към сайта на Националния център за безопасен интернет Сайт на Националния център за безопасен интернет
 
Към YouTube - Кратки видеа на теми, свързани с безопасно ползване на интернет
 
Кратки видеа на теми свързани с безопасно ползване на интернет („Кибер сбирка: дигитални отпечатъци”, „Сигурна парола, това е много лесно”, „За безопасно дистанционно обучение”, „Онлайн тормоз в игрите”, „Хакнат профил”, „Сигурнист в Тик Ток” и др.)
 Наръчници, публикации, презентационни материали, планове на уроци и др., публикувани на сайта на Националния център за безопасен интернет.  
 Обучителни програми, публикувани на сайта на Националния център за безопасен интернет Обучителни програми, публикувани на сайта на Националния център за безопасен интернет

 

 

Международен съюз по далекосъобщения

Раздел за защита на децата онлайн на сайта на Международния съюз по далекосъобщения
 
Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2