Български English Français
Начало » Публични регистри

Публични регистри

КЗЛД поддържа следните публични регистри:
 
Информацията за този регистър се подава от АЛД/ОЛД чрез попълване на Уведомление за определено Длъжностно лице по защита на данните.
КЗЛД публикува данните в Регистъра на администраторите/обработващите лични данни, определили ДЛЗД, така, както са подадени от АЛД/ОЛД.
Комисията ще осъществи контакт с администраторите/обработващите лични данни, чиито уведомления не отговарят на нормативните изисквания.
 
ВАЖНО: Уважаеми администратори, стартира информационната система на КЗЛД - Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили Длъжностни лица по защита на данните. Във връзка с възможността да са получени грешки при миграцията на информацията, Комисията моли за съдействие администраторите/обработващите, подали информация в регистъра, при установяване на несъответствия да сигнализират за това на тел. 02/91-53-583.
 
2. Регистър на акредитираните по чл. 14 от ЗЗЛД сертифициращи органи.
Към момента няма акредитирани по чл 14 от ЗЗЛД сертифициращи органи.
 
3. Регистър на кодексите за поведение по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Към момента няма одобрени кодекси за поведение по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 
 

Кратка инструкция за работа с автоматизираната информационна система за поддържане на публичните регистри на КЗЛД

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings