Начало » Контакти

Контакти

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2          Карта
 
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
 
 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 

За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555

 
За представители на медиите:
тел. 0899 877 156
електронна поща: press@cpdp.bg
       
Деловодство:
факс 02/91-53-525
Справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси се извършват на електронната поща на комисията: kzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519
 
 
Длъжностно лице по защита на данните
Любомир Грънчаров - титуляр
Ралица Наумова - заместващ
електронна поща: dpo@cpdp.bg  *
 
* Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от КЗЛД в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на КЗЛД като надзорен орган, МОЛЯ, използвайте kzld@cpdp.bg

 

За мнения, предложения и сигнали за корупция - kzld@cpdp.bg

 

 
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings