Начало » Контакти

Контакти

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2          Карта
 
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
 
 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 

За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни - тел. 02/91-53-555

 
За представители на медиите:
тел. 0894 60 11 12
електронна поща: press@cpdp.bg
       
Деловодство:
факс 02/91-53-525
Справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси се извършват на електронната поща на комисията: kzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519
 
 
Длъжностно лице по защита на данните
Любомир Грънчаров - титуляр
Ралица Наумова - заместващ
електронна поща: dpo@cpdp.bg  *
 
* Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от КЗЛД в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на КЗЛД като надзорен орган, МОЛЯ, използвайте kzld@cpdp.bg
 
За мнения, предложения и сигнали за корупция - kzld@cpdp.bg

 

Информация относно начините за заплащане на административни наказания

Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление

 

 

 

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings