Български English Français
Начало » Приключи работата по изпълнението на туининг лайт проект съвместно с Испанската агенция за защита на личните данни

Приключи работата по изпълнението на туининг лайт проект съвместно с Испанската агенция за защита на личните данни

20.10.2009
Приключи работата по изпълнението на туининг лайт проект съвместно с Испанската агенция за защита на личните данни
На 16 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни бе чествано успешното реализиране на туининг лайт проекта „Сътрудничество за допълнително укрепване на административния капацитет на българската Комисия за защита на личните данни и за по-нататъшно подобряване на контролната дейност в сферата на секторните проверки”.  Проектът беше осъществен по програма ФАР на Европейския съюз от Испанската агенция за защита на личните данни и българската Комисия за защита на личните данни.
В продължение на половин година екип опитни експерти от испанския национален орган за защита на данните работи съвместно с българските си колеги върху подготовката на методологията и процедурите на секторните проверки, както и върху цялостното планиране на контролната дейност на КЗЛД. Ръководителите на проекта отчетоха пълноценното постигане на основните цели, заложени в проекта и изтъкнаха съществената практическа полза от съвместната работа, насочена към постигането на висока ефикасност в упражняването на контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings