Български English Français
Начало » Заседания на Общите надзорни органи за Шенген и Европол и Работната група по полиция и правосъдие

Заседания на Общите надзорни органи за Шенген и Европол и Работната група по полиция и правосъдие

12.10.2009
 
            На 12 и 13 октомври 2009 г. в Брюксел се провеждат заседания на Общия надзорен орган за Шенген, Общия надзорен орган на Европол и Работната група по полиция и правосъдие. В работата вземат участие членовете на Комисията за защита на личните данни на Република България Мария Матева и Веселин Целков. На заседанието на Общия надзорен орган за Шенген ще бъдат дискутирани текущи въпроси, ще бъде представена презентация по каталога за добри практики, свързани със защитата на личните данни, както и ръководство за правото на достъп до информацията. На заседанието на Общия надзорен орган на Европол ще бъдат представени резултати от инспекцията на Европол. Ще се обсъдят възможностите за сключване на споразумения с трети страни и ще бъде представена бъдещата стратегия за работа на Общия надзорен орган на Европол. Работната група по полиция и правосъдие ще разгледа своята програма в дългосрочен план както по отношение на организационни въпроси, така и във връзка със стратегическите си приоритети.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings