Български English Français
Начало » Среща с представители на Нотариалната камара

Среща с представители на Нотариалната камара

07.10.2009
 
На 7 октомври 2009 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе работна среща с представители на Нотариалната камара на Република България. Бяха обсъдени въпроси, свързани с регистрирането на нотариусите в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от комисията на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
В срещата участваха председателят на КЗЛД Венета Шопова и членовете на КЗЛД Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, и представителите на Нотариалната камара Красимир Анадолиев – заместник-председател, Красимир Катранджиев и Камен Каменов - основни членове на Съвета на нотариусите и Жоржина Златева – административен секретар.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings