Български English Français
Начало » Работно посещение в Испанската агенция за защита на данните

Работно посещение в Испанската агенция за защита на данните

21.09.2009
Работно посещение в Испанската агенция за защита на данните
 
 От 21 до 26 септември 2009 г. в Мадрид се осъществи посещение на работна група от Комисията за защита на личните данни в Испанската агенция за защита на данните. Срещата е част от изпълнението на Тунинг Лайт проект BG/07/IB/JH/01/UE/TWL - „Сътрудничество за допълнително укрепване на административния капацитет на българската Комисия за защита на личните данни и за по-нататъшно подобряване на контролната дейност в сферата на секторните проверки”.  Проектът се изпълнява по програма ФАР на ЕС и е подписан от Испанската агенция за защита на личните данни и българската Комисия за защита на личните данни.
Заместник-директорът на Испанската агенция по защита на данните, Хосе Лопес Калво запозна българските участници в срещата с осъществяването на контролната дейност на испанската Агенция. Посочени бяха някои проблеми, свързани с трансфера на лични данни и с видеонаблюдението. Българската работна група бе запозната с извършването на секторни проверки на телекомуникационните оператори, в образованието, в здравеопазването и др.
От българска страна бяха представени предварителни доклади за извършени проверки в секторите Телекомуникации и Образование.
Дискутирани бяха основните различия в нормативната уредба на двете държави, както и актуални проблеми при защитата на личните данни в тях.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings