Български English Français
Начало » Работна среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Президента на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния

Работна среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Президента на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния

23.03.2009
Работна среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Президента на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния
            На 16 март 2009 г. в Букурещ се проведе работна среща на членовете на КЗЛД Мария Матева и Веселин Целков с Жоржета Басарабеску - президент на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния. Обсъдени бяха въпроси, свързани с предстоящата в края на април 2009 г. съвместната проверка по Шенген.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings