Български English Français
Начало » 45-та среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите

45-та среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите

13.03.2009
45-та среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите
На 12 и 13 март 2009 г. Комисията за защита на личните данни бе домакин на  45-ата среща на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите. В срещата участваха представители на органите за защита на личните данни от всички региони на света, на международни организации, изследователи и експерти. Форумът бе ръководен от г-н Александър Дикс - председател на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите. Бяха обсъдени редица актуални теми от областта на телекомуникациите - личната неприкосновеност в социалните мрежи в Интернет и при правоприлагането в глобалната мрежа, проверки на съдържанието при електронна кореспонденция, съхраняване на съдържание на SMS за целите на правоприлагането и др. Обсъдена бе „Харта за защита на дигиталните данни и свободата на информацията”, предложена от Петер Шар, Федерален комисар по защита на данните и свобода на информацията на Германия.
Един от документите, които прие работната група по време на двудневните си заседания в българската столица, носи името „Софийски меморандум”. Той представлява доклад с важни препоръки към електронните системи за събиране на пътни такси с цел защита на личните данни на водачите.
Особено оживени обсъждания предизвикаха презентациите на Дениъл Уейтснер от Масачузетския технологичен институт – „Уеб със съзнание за лична неприкосновеност” и на Илиас Чантсос от корпорацията „Симантек” – „Сигурността на информационните системи и мрежи, и личната неприкосновеност”.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2