Български English Français
Начало » Работна среща

Работна среща

22.01.2009
Работна среща
           На 22 януари 2009 г. Председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова се срещна с Председателя на Софийския районен съд Красимир Влахов. Срещата се проведе в Комисията за защита на личните данни.
            Ръководителите на двете институции обсъдиха широк кръг актуални проблеми, свързани със статута на съдилищата като администратори на лични данни. Разгледани бяха различни аспекти на спазването на изискванията за защита на личните данни на гражданите от страна на българските съдилища.
            По време на срещата специално внимание бе отделено на темата за прилагането на чл. 64 от Закона за съдебната власт, според който публикуването в интернет на актовете на съдилищата трябва да става при спазване на Закона за защита на личните данни. Г-жа Шопова и г-н Влахов обсъдиха и възможността за ефикасно взаимодействие между двете институции.
 
             

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings