Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни се самосезира по повод на скорошни информации в българските медии, свързани с извършването на видеонаблюдение

Комисията за защита на личните данни се самосезира по повод на скорошни информации в българските медии, свързани с извършването на видеонаблюдение

06.03.2009
Комисията за защита на личните данни се самосезира по повод на скорошни информации в българските медии, свързани с извършването на видеонаблюдение, в които се съобщава за: 
· Откриването на Център за видеонаблюдение на 118 общински училища и детски градини в София;
· Създаването на Център за видеонаблюдение на студентските общежития от Министерството на образованието и науката;
· Видеонаблюдението, осъществявано от Министерството на вътрешните работи - както във връзка със спазването на обществения ред, така и във връзка с воденето на видеозаписи на масови обществени прояви.
МВР, МОН и Столична община не са уведомявали Комисията за защита на личните данни за обработването от тях на лични данни, събирани чрез видеонаблюдение, които съставляват съответен регистър на лични данни. Друго задължително условие е навсякъде, където има монтирана камера, да бъде поставена табела, обявяваща видеонаблюдението, съответно видеозаписването.
В изпълнение на своите правомощия съгласно Закона за защита на личните данни, Комисията започва проверка по тази тема.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2