Български English Français
Начало » Среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Н. Пр. Красимир Минчев, посланик на Република България в Украйна

Среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Н. Пр. Красимир Минчев, посланик на Република България в Украйна

30.05.2012
Среща на членове на Комисията за защита на личните данни с Н. Пр. Красимир Минчев, посланик на Република България в Украйна
На 22 май 2012 г. в Киев, Украйна, се състоя среща с Н. Пр. Красимир Минчев, посланик на Република България в Украйна, с членовете на Комисията за защита на личните данни Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков. Срещата се проведе в рамките на посещението на членовете на КЗЛД за участие в 14-та Среща на органите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа, състояла се в Киев на 21 и 22 май. Комисарите запознаха посланик Минчев с основните приоритети, които Комисията си е поставила и трябва да изпълни през 2012 година. Дискутирани бяха външнополитически въпроси и проблеми, свързани със защитата на личните данни. Подчерта се доброто сътрудничество между Комисията за защита на личните данни и Министерство на външните работи.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2