Български English Français
Начало » Среща на органите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа

Среща на органите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа

29.05.2012
Среща на органите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа
На 21 и 22 май 2012 г. в Киев, Украйна, се проведе 14-та Среща на органите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа. Представители на Комисията за защита на личните данни на Република България бяха членовете на Комисията – Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков. При откриването на срещата приветствие към участниците отправиха комисарят по защита на човешките права към Украинския парламент и ръководителят на Държавната служба на Украйна за защита на личните данни.
Всяка една от страните-участнички изнесе презентация, в която представи състоянието и развитието на системата за защита на личните данни в своята страна. Българската презентация бе на тема „Правна рамка за защита на личните данни, компетенции и приоритети на Комисията за защита на личните данни”. Представени бяха ключовите аспекти от правната рамка на Република България по отношение на защитата на личните данни и напредъкът в развитието й. Споделено бе как се имплементира европейското законодателство и последиците, произтичащи от това. Присъстващите бяха запознати с правомощията и дейността на Комисията за защита на личните данни, като специално внимание се обърна на новите компетенции, предоставени с последните изменения в Закона за електронните съобщения.
Презентацията на чешкия орган по защита на данните засягаше въпроси, свързани с Шенгенската информационна система и оценка на готовността за присъединяване към Шенген.
Приета бе декларация за приемането на Босна и Херцеговина в Групата на комисарите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа. Представителите на Руската федерация запознаха участниците в Срещата с дейността на руския орган по защита на личните данни и изразиха желание за членство в Групата на комисарите по защита на личните данни за Централна и Източна Европа.
Участниците в Срещата приеха декларация, в която заявиха своята подкрепа към реформата на правната уредба в областта на защитата на личните данни в ЕС и готовността си да продължат взаимното сътрудничество и предприемането на съвместни действия при работата по новата правна рамка на ЕС за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2