Български English Français
Начало » Успешната практика на изнесени заседания на КЗЛД продължава

Успешната практика на изнесени заседания на КЗЛД продължава

18.05.2012
Успешната практика на изнесени заседания на КЗЛД продължава
На 15 май Комисията за защита на личните данни проведе своето второ от поредица планирани изнесени заседания и консултации в областните градове на страната. Домакинът на събитието - Областна администрация Силистра, посрещна комисията в нейния пълен състав. Председателят Венета Шопова и членовете на КЗЛД - Мария Матева, Валентин Енев, Веселин Целков и Красимир Димитров взеха участие в мероприятията, част от подготвената програма.
 
В началото на брифинга за представители на регионалните печатни и електронни медии, г-жа Шопова посочи, че в областната и общинска администрация в Силистра се работи професионално и добросъвестно с личните данни, в резултат на което няма жалби срещу двете администрации. В присъствието на множество журналисти, тя връчи на областния управител Николай Димов и на кмета д-р Юлиян Найденов удостоверенията за администратор на лични данни.
 
 
 Отчетено бе, че кметствата у нас принципно са сред коректните администратори, както и че все още най-много са жалбите срещу мобилните оператори за с лични данни. Нарушения се правят и в банковата система и в системата за допълнителното пенсионно осигуряване. Преди време комисията е констатирала проблеми и в незаличените регистрации в полицията, чиято давност отдавна е изтекла, но благодарение на активна работа с органите на реда към настоящия момент подобни нарушения не фигурират. Според председателя на КЗЛД, най-често се злоупотребява с ЕГН и комисията е единодушна, че идентификационният код трябва да отпадне от обръщение в гражданския оборот, а да се използва, например, номер на социална осигуровка или друг вид идентификационен номер, различен от единния граждански номер на всяко физическо лице.
Предвижданите промени в европейската правна рамка в областта на личната неприкосновеност, както и планираните актуализации на имуществените санкции, също бяха сред разглежданите теми на медийния брифинг. Коментиран бе и въпросът относно значението на т.нар. „право да бъдеш забравен” в интернет. Г-жа Шопова отбеляза, че както ръководният състав, така и експерти от комисията активно участват в подготовката на европейския регламент и директивата, които се очаква да влязат в сила до края на годината.
По-късно през същия ден, отново в голямата зала на Областна администрация Силистра, при сериозен интерес се проведе и обучение на администратори на лични данни - представители на областната администрация, общините от областта, регионални структури на органи на изпълнителната власт. То имаше за цел подготовка на служители на администраторите на лични данни на принципа „обучение за обучители” по теми, свързани с правната рамка по защитата на личните данни, процесът по регистрация на администраторите на лични данни и производствата, които се развиват пред Комисията. В семинара взеха участие над 60 служители от администрации на местната власт и териториални структури на изпълнителната власт от следните институции: Областна администрация, общините от Област Силистра, регионални структури на министерства и агенции – ГРАО, ДНСК, Агенция „Геодезия, картография и кадастър”, Агенция социално подпомагане, ИА Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по образование, ИА Автомобилна администрация, ИА по вписванията, НСИ – Териториално статистическо бюро.
 
Силистра е вторият град в страната след Плевен, в който Комисията за защита на личните данни провежда изнесено заседание с включени допълнителни консултации, открита приемна за граждани, обучение на администратори и брифинг с регионални медии. Констатираният интерес към събитието и в двата областни града е сериозен. Ето защо КЗЛД ще продължи тази линия на открит диалог и взаимодействие, като в следващите месеци планира осъществяването на подобни мероприятия и в други от най-големите населени места в страната. 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2