Български English Français
Начало » Oбществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Oбществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

17.02.2009
Oбществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.
На 17 февруари 2009 г. Комисията за защита на личните данни организира обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Инициативата за обсъждането беше на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание на Република България. В дискусията участваха народни представители, университетски преподаватели, експерти от неправителствени организации и държавни институции.
На дебат бяха подложени конкретни аспекти на законодателните идеи, заложени в проекта за изменение на Закона за защита на личните данни. Обсъждането стигна до общата позиция на всички участници в него, че дискусията по предложените промени трябва да продължи в същата атмосфера на диалогичност и прозрачност.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2