Български English Français
Начало » Европейската комисия предложи всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни

Европейската комисия предложи всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни

26.01.2012
На 25 януари 2012 г. Европейската комисия представи предложение за всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни. Анализът на Европейската комисия до момента сочи различен подход при въвеждането в отделните държави-членки на действащата от 1995 г. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, което води до нееднаква практика при прилагането й. Новият пакет от правни инструменти включва два законодателни проекта- Регламент, уреждащ общата правна рамка за защита на данните и Директива за обработване на лични данни в сектора полиция и правосъдие. Новите мерки, представени на пресконференция от Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдие, основни права и гражданство, актуализират и модернизират основните принципи на Директива 95/46/EO и имат за цел да отговорят на развитието на технологиите и глобализацията, като засилят правото на неприкосновеност и защита на личните данни в интернет пространството. Очакванията на Европейската комисия са, че с новия пакет от инструменти ще бъдат премахнати излишни административни затруднения, ще бъдат ясно въведени принципите на отчетност и отговорност на администраторите на лични данни, гарантирането на правата на физическите лица ще се подобри значително и ще се засили институционалната независимост на националните органи по защита на данните. Предстои обсъждането на новите законодателните предложения в Европейския парламент и държавите – членки. Очаква се те да влязат в сила 2 години след тяхното приемане. 
Пълна информация, свързана с предложенията за всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни, може да намерите тук.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2