Български English Français
Начало » Среща с Председателя и с членове на Постоянната подкомисия за установяване на конфликт на интереси към Комисията по въпросите на държавната администрация

Среща с Председателя и с членове на Постоянната подкомисия за установяване на конфликт на интереси към Комисията по въпросите на държавната администрация

28.01.2009
Среща с Председателя и с членове на Постоянната подкомисия за установяване на конфликт на интереси към Комисията по въпросите на държавната администрация
На 28.01.2009 г. Комисията за защита на личните данни проведе среща с Председателя и с членове на Постоянната подкомисия за установяване на конфликт на интереси към Комисията по въпросите на държавната администрация. Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с обявяването в Интернет на декларациите за конфликт на интереси на публичните личности и приложението на Закона за защита на личните данни в тази насока.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2