Български English Français
Начало » Среща с Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Среща с Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

28.01.2009
Среща с Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

На 28.01.2009 г. от 13:00 часа Комисията за защита на личните данни бе приета от Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в зала “Запад” на Народното събрание. Присъстваха Председателят г-жа Венета Шопова и членовете на Комисията – Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков. Срещата започна с кратко приветствие на г-н Минчо Спасов към КЗЛД по случай Европейския ден за защита на личните данни. След това г-жа Шопова накратко представи дейността на Комисията през изтеклата 2008 г. Срещата започна с кратко приветствие на г-н Минчо Спасов към КЗЛД по случай Европейския ден за защита на личните данни. След това г-жа Шопова накратко представи дейността на Комисията през изтеклата 2008 г. Отделено бе особено внимание на предстоящата първа инспекция по „Шенген”, от която до голяма степен зависи по-нататъшния ход на присъединителния процес към Шенгенското пространство.

Споменато бе, че в началото на 2009 г. е приет нов Правилник за дейността на  Комисията за защита на личните данни и нейната администрация. Г-жа Шопова обяви предстоящото изграждане на Call–център за връзка на граждани с Комисията и скорошното пускане на нов интернет сайт, чрез който максимално ще се улесни връзката с гражданите и ще се подобри тяхната информираност отнсно цялостната дейност на Комисията за защита на личните данни. Срещата продължи при закрити врати.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2