Български English Français
Начало » Институционално сътрудничество

Институционално сътрудничество

01.12.2011
Институционално сътрудничество
На специална церемония по повод 9 години от създаването на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Цвета Маркова, председател на ДКСИ, връчи грамота и почетен знак на председателя на Комисията за защита на личните данни, г-жа Венета Шопова, в знак на признателност за оказване на професионална подкрепа при осъществяване правомощията на ДКСИ. 
 
 
            Важен аспект на сътрудничеството през 2011г. между двете институции беше намирането на баланс между защитата на личните данни в официални документи (вкл. документи за самоличност) и улесняването на процедурата по административно обслужване на българските граждани при преноса на документи в чужбина.
            Усилията на всички ангажирани в процеса институции бяха насочени към реорганизиране на процеса по пренос на дипломатическа поща по начин, който, от една страна, да намали административната тежест по изпращането на документи, а от друга – да създаде предпоставки за своевременно извършване на услугата в полза на гражданите в чужбина. КЗЛД изрази положително становище към инициативата, като даде конкретни предложения и указания по нейното осъществяване.
            В хода на тези обсъждания бяха предприети и необходимите действия по преглед на съответните правни документи относно организацията по пренасяне на дипломатическа поща.
            Двете институции участваха съвместно и в провеждането на консултации по сключване на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицираната информация в областта на индустриалната сигурност между Република България и Канада. Съществен елемент от уеднаквяване на нивата на класификация за сигурност на информацията беше  представянето на националната система за защита на личните данни в България, както и минималното ниво на технически и организационни мерки за защита.  
            Тези инициативи са особено актуални в контекста на тенденциите за поставянето на маркер „Лични данни”, по аналогия на съществуващите изисквания спрямо класифицираната информация, които бяха очертани на проведената в Мексико 33-а Международна конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2