Български English Français
Начало » Заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници и на Координационната група за митническата информационна система

Заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници и на Координационната група за митническата информационна система

30.11.2011
 От 30 ноември до 2 декември  2011 г. в Брюксел се провеждат заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници и на Координационната група за Митническата информационна система. Комисията за защита на личните данни е представена от проф. Веселин Целков – член на Комисията.
Съвместният надзорен орган за Европол ще разгледа новата концепция на Европол за аналитичните работни досиета и ще обсъди стратегията за бъдещото си развитие. Ще се състои заседание на Комисията по жалбите към Съвместния надзорен орган за Европол. На заседанието на Съвместния надзорен орган по Шенген ще се обсъди достъпът на Европол до записите на Шенгенската информационна система. Съвместният надзорен орган за митниците ще разгледа приложението на решението за работната рамка за защита на данните. Ще се проведе среща с Европейския надзорен орган по защита на личните данни, на която ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с базата данни, съдържаща информация за митнически идентификационни файлове. На своята четвърта среща Координационната група за митническата информационна система ще обсъди информация за новите разработки, свързани със системата. Европейският надзорен орган по защита на данните ще представи информация относно приоритетите за извършване на проверки на Европейската служба за борба с измамите.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2