Български English Français
Начало » Международна конференция на тема „Стратегически подход към развиването на механизми за защита на личните данни”

Международна конференция на тема „Стратегически подход към развиването на механизми за защита на личните данни”

25.11.2011
Международна конференция на тема „Стратегически подход към развиването на механизми за защита на личните данни”
На 24 и 25 ноември в гр. Скопие, Република Македония, се проведе международна конференция на тема " Стратегически подход към развиването на механизми за защита на личните данни", на която присъстваха г-жа Венета Шопова (председател на КЗЛД), г-н Красимир Димитров (член на КЗЛД) и г-н Валентин Енев (член на КЗЛД).
Логото на конференцията беше "Аз заслужавам моята лична неприкосновеност", девиз и на македонската Дирекция по защита на данните.
На конференцията присъстваха представители от временното представителство на Европейския съюз, представителите на органите от Албания, Босна и Херцеговина, Унгария, Словения, Чехия и др. От страна на Комисията за защита на личните данни беще изнесена презентация на тема "Правна рамка по защитата на лични данни. Приложение на ЗЗЛД и бъдещо развитие."
 
          

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2