Български English Français
Начало » Международна конференция за стратегически подход при разработване на механизми за защита на личните данни

Международна конференция за стратегически подход при разработване на механизми за защита на личните данни

24.11.2011
На 24 и 25 ноември 2011 г. в Скопие, Република Македония, се провежда Конференция  за стратегически подход при разработване на механизми за защита на личните данни. Организатор и домакин на събитието е Дирекцията за защита на личните данни на Република Македония. Целта на Конференцията е да се провокира дискусия относно предизвикателствата пред органите по защита на личните данни с оглед необходимостта от разработване на необходимите документи и механизми за защита на личните данни.
Поканени са широк кръг участници на регионално и европейско ниво. Участниците в Конференцията ще имат възможност да изразят своята гледна точка относно позицията в обществото на органите за защита на данните. Комисията за зашита на личните данни на Република България е представена от Председателя, Венета Шопова и членовете Красимир Димитров и Валентин Енев.
Македонският надзорен орган ще представи Стратегия за защита на личните данни за периода 2012-2016 г. и План за изпълнението й, както и резултатите от проучване относно ролята на медиите за повишаване на информираността с цел по-добро прилагане на правото за защита на личните данни. Ще бъде проведена кръгла маса на тема „Стратегически подход при разработването на механизми за защита на личните данни”.
Участниците в Конференцията са поканени да представят своите становища и гледни точки по следните теми: „ Правна рамка за защита на данните”, „Стратегически документи и практическо приложение”, „Бъдещо развитие на органите по защита на личите данни” и „Право на защита на личните данни и право на свобода на информацията”. Българската страна ще изнесе презентация на тема: „Правна рамка по защитата на лични данни. Приложение на ЗЗЛД и бъдещо развитие.”

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2