Български English Français
Начало » Повишаване на административния капацитет на служителите на Комисията за защита на личните данни

Повишаване на административния капацитет на служителите на Комисията за защита на личните данни

14.11.2011
С цел повишаване на административния капацитет на служителите на КЗЛД, на  9 и 10 ноември 2011 г. се проведе семинар, на който бяха разгледани най-новите тенденции и насоки в защитата на личните данни. На семинара присъстваха Председателят на Комисията, Венета Шопова, както и членовете – Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков.
Основните акценти бяха:
· Новите предизвикателства и съвременни принципи в областта на защитата на личните данни, дефинирани на 33-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, проведена в Мексико на 2 и 3 ноември 2011 г.
· Проблемите, свързани с приложението на Закона за електронните съобщения и задачите, произтичащи от Регламент № 211/2011 г.
· Измененията в Закона за защита на личните данни в контекста на Рамково решение № 2008/977 относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
 Лектори бяха членът на КЗЛД, проф. Веселин Целков и директорите на дирекции „Правна и международна дейност” и „Правни производства и надзор” – Десислава Николова-Тошкова и Катя Станимирова.
Обсъди се и работата в отделните организационни единици на КЗЛД, връзките и взаимодействието между тях при изпълнението на специфичните им дейности, както и средствата за оптимизиране и повишаване на ефективността на работата на администрацията.
Обобщение за резултатите от семинара направи Председателят на КЗЛД, Венета Шопова.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2