Български English Français
Начало » 33-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

33-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

01.11.2011
33-та Международна конференция на органите по защита  на личните данни и неприкосновеността
Под мотото „Неприкосновеността: Глобалният век”, на 2-ри ноември в гр. Мексико, Мексико, стартира 33-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността.
Представители в конференцията от страна на българския надзорен орган са Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД. 
Встъпителното послание на Федералния институт за достъп до информация и защита на данните на Мексико към участниците в конференцията акцентира върху ефекта, който развитието на новите информационни технологии оказва над световната икономика и неприкосновеността на личния живот. Възможностите за пренос на информацията през глобалните мрежи имат неоспорима икономическа стойност, но същевременно разпространението на данни оказва все по-силен натиск върху личното пространство на отделния индивид.
Отчитайки световното приложение на информационните технологии, цел на тазгодишната Международна конференция е моделирането на норми, стандарти и методологии за гарантиране на неприкосновеността, които да имат съпоставимо универсално покритие, както и начините за постигане на по-тясно сътрудничество между органите по защита на данните. 
Основната програма на Конференцията предлага разнообразни дискусионни панели, които ще се фокусират както върху новите предизвикателства и съвременни принципи в областта на неприкосновеността и свързаната с това необходимост от ревизиране на международната правна рамка, така и върху конкретни проблеми като защитата на децата в новия мрежов свят.
Двудневната Конференция е допълнена от множество съпътстващи мероприятия, част от които са еднодневна конференция на Асоциацията на франкофонските органи по защита на данните, семинар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и семинар, който си поставя за цел да очертае настоящите предизвикателства пред защитата на личните данни в Латинска Америка.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2