Български English Français
Начало » Работна среща на представители на Агенция „Митници” и Комисията за защита на личните данни

Работна среща на представители на Агенция „Митници” и Комисията за защита на личните данни

02.09.2008
Работна среща на представители на Агенция „Митници” и Комисията за защита на личните данни
            
На 02.09.2008 г. в сградата на КЗЛД се проведе работна среща на представители на Агенция „Митници” и Комисията за защита на личните данни. В срещата взеха участие г-н Румен Божинов – заместник директор на Агенция „Митници” и г-н Васил Божков – служител по сигурността на информацията. КЗЛД бе представлявана от г-н Веселин Целков – член на КЗЛД, г-н Валентин Енев – член на КЗЛД и г-н Пламен Георгиев – началник отдел „Контрол по изпълнение на ЗЗЛД”. Бяха обсъдени общите задачи на КЗЛД и Агенция „Митници” по защитата на личните данни и пълното прилагане на правото от Шенген. Подчертана бе значимостта на качественото изпълнение на тези задачи за присъединяването на България към договора от Шенген.
Срещата приключи с подписването на План за сътрудничество и съвместна работа между Агенция „Митници” и Комисията за защита на личните данни. В него са предвидени редица работни срещи и семинари с участието на КЗЛД, касаещи практическото прилагане на Закона за личните данни в Агенция „Митници”.
Сътрудничеството между двете институции цели повишаване подготовката на митническите служители в сферата на защита на личните данни.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings