Български English Français
Начало » Среща на Комисията за защита на личните данни с председателя на Държавна агенция „Архиви”

Среща на Комисията за защита на личните данни с председателя на Държавна агенция „Архиви”

21.09.2011
            На 20 септември 2011 г. по покана на Комисията за защита на личните данни беше проведена среща с председателя на Държавна агенция „Архиви”, доц. д-р Мартин Иванов, във връзка с инициатива на агенцията да бъдат дигитализирани и публикувани онлайн архивни документи с историческо значение, които са част от Националния архивен фонд. От страна на КЗЛД присъстваха: председателят, г-жа Венета Шопова, членовете – г-н Красимир Димитров, г-н Валентин Енев, г-жа Мария Матева и проф. Веселин Целков, и главният секретар на КЗЛД, г-н Цветелин Софрониев. Инициативата за публикуването на архивните документи е по повод предстоящото честване през 2012 г. на 100-годишнината от Балканската война и желанието на агенцията да публикува поименни списъци на участници във войната. Целта на срещата беше синхронизирането на тази обществено значима инициатива с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2