Български English Français
Начало » Семинар, организиран от Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEXInstruments) към Генерална дирекция „Разширяване” на Европейската комисия със съдействието на Академията по Европейско право.

Семинар, организиран от Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEXInstruments) към Генерална дирекция „Разширяване” на Европейската комисия със съдействието на Академията по Европейско право.

10.11.2008
Семинар, организиран от Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEXInstruments) към Генерална дирекция „Разширяване” на Европейската комисия със съдействието на Академията по Европейско право.
         
          На 10 и 11 ноември 2008 г. в София се проведе семинар, организиран от Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX Instruments) към Генерална дирекция „Разширяване” на Европейската комисия със съдействието на Академията по Европейско право. Темата на семинара бе „Защита на данните за целите на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси”. Целта на семинара беше да се разгледат детайлно международните и европейски правни инструменти в областта на защитата на данните. Предмет на обсъждане беше Проекта за Рамково решение на Съвета относно защитата на личните данни в рамките на наказателното производство, както и правилата за защита на данните съгласно Договора от Прюм и Шведската инициатива. Специално внимание беше отделено на изискванията за защита на данните при обмен на информация в Шенгенската информационна система, както и обмена на информация с европейските служби Европол и Евроюс в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество. Бяха изнесени презентации от водещи експерти от различни европейски институции и агенции – Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съд, Съвета на ЕС, Европол и Евроюс.
            На национално ниво презентация представи г-жа Стефка Соловьова – експерт от Комисията за защита на личните данни. Тя направи преглед на действащото национално законодателство за защита на данните и по-специално за полицейското и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.
            След всяка от презентациите бяха поставяни интересни практически въпроси от страна на аудиторията, която се състоеше предимно от експерти на Комисията за защита на личните данни и служители на Министерство на вътрешните работи.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings