Български English Français
Начало » 30-та Международна конференция по защита на данните под мотото „Защитата на личната неприкосновеност в свят без граници”.

30-та Международна конференция по защита на данните под мотото „Защитата на личната неприкосновеност в свят без граници”.

15.10.2008
30-та Международна конференция по защита на данните под мотото „Защитата на личната неприкосновеност в свят без граници”.
От 15 до 17 октомври в Страсбург се провежда 30-та Международна конференция по защита на данните под мотото „Защитата на личната неприкосновеност в свят без граници”. Ще бъдат обсъждани въпроси от развитието на защитата на данните през последните 30 години, както и бъдещите предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати от органите по защита на данните. Основните разисквани теми ще са свързани с взаимовръзката между личната неприкосновеност и глобалния икономически растеж, границите, новите инструменти за регулация, сигурността на бъдещата световна идентификационна база данни. Представители на Комисията за защита на личните данни на Република България в 30-та Международна конференция са членовете на Комисията г-н Валентин Енев и г-н Веселин Целков.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings