Български English Français
Начало » Среща между Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Агенцията по вписванията.

Среща между Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Агенцията по вписванията.

08.10.2008
Среща между Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Агенцията по вписванията.
 
            На 8 октомври 2008 г. се състоя среща между Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Агенцията по вписванията. КЗЛД бе представена от Венета Шопова, председател на Комисията и Валентин Енев – член на Комисията. От страна на КЗЛД в срещата участваха още директорът на дирекция „Правна и международна дейност” Катя Станимирова, директорът на дирекция „Информационна” Живко Борисов и началникът на отдел „Контрол по изпълнение на Закона за защита на личните данни” Пламен Георгиев. Агенцията по вписванията бе представена от нейния изпълнителен директор Емил Станков и главния секретар Момчил Иванов, като в срещата участваха и служителят по сигурността на информацията Радослав Гълъбов и главният експерт в отдел „Информационни проекти и методология” Боряна Теофанова.
            На срещата бяха обсъдени възможностите и конкретните дейности за реализиране на оперативна съвместимост на информационните масиви и регистри, поддържани от двете институции. Разгледани бяха правните и техническите аспекти на въпросите, които поставят гражданите в своите жалби до КЗЛД във връзка със защитата на личните данни в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията.
            Представителите на Комисията за защита на личните данни и на Агенцията по вписванията изразиха готовността си за развитие на ефикасно сътрудничество.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings