Български English Français
Начало » Участие на представители на Комисията за защита на личните данни в Международна конференция по защита на данните в гр. Будапеща

Участие на представители на Комисията за защита на личните данни в Международна конференция по защита на данните в гр. Будапеща

16.06.2011
Участие на представители на Комисията за защита на личните данни в Международна конференция по защита на данните в гр. Будапеща
Днес, 16 юни 2011 г., в гр. Будапеща, бе открита Международна конференция по защита на данните, която се провежда в рамките на два дни.
Инициативата се провежда по линия на Унгарското председателство на Европейския съюз. Организатор е Министерството на публичната администрация и правосъдието на Република Унгария, в партньорство с Европейската комисия, Министерството на вътрешните работи на Република Полша, полския Надзорен орган по защита на данните, Министерството на правосъдието на Испания, Съвета на Европа, Академията по европейско право, както и унгарския Парламентарен комисар по защита на данните и свобода на информацията.
В Конференцията България е представлявана от делегация на Комисията за защита на личните данни в състав г-жа Венета Шопова – председател на КЗЛД, г-н Веселин Целков – член на КЗЛД и г-н Цветан Иванчовски –  началник на отдел в КЗЛД.
Конференцията предвижда провеждането на широка обществена дискусия по приоритетни въпроси от дневния ред на защитата на личните данни в европейски и международен план.
Програмата стартира с изказвания на водещи фигури в областта на неприкосновеността, които очертаха общия контекст, бъдещето на правния режим и новите предизвикателства в сферата на защитата на личните данни. Конференцията включва и пет работни сесии, които, в по-конкретен план, ще дадат възможност на участниците да разменят своите виждания и идеи в ключови области като защитата на физическите лица при онлайн споделянето на лична информация, свободното движение на данни на територията на Европейския съюз, повишаването на общата информираност на гражданите, новите принципи и установените международните стандарти в областта на защитата на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2