Български English Français
Начало » Стартира първи етап на информационна кампания 2011 г. на КЗЛД, във връзка с изпълнението на Националния Шенгенски план за действие 2010 г. в областта на защитата на личните данни

Стартира първи етап на информационна кампания 2011 г. на КЗЛД, във връзка с изпълнението на Националния Шенгенски план за действие 2010 г. в областта на защитата на личните данни

27.04.2011
В началото на април 2011 г. стартира първи етап на Информационна кампания 2011 г. на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълнението на Националния Шенгенски план за действие 2010 г. в областта на защитата на личните данни. Целта на информационната кампания „Личните данни в Шенген. Вашите права” е да предостави ясна, точна и изчерпателна информация за правата на гражданите при обработката на личните им данни в Шенгенската информационна система.
За разпространението на информационното и образователно-текстовото съдържание на информационната кампания „Личните данни в Шенген. Вашите права”, Комисията за защита на личните данни поиска съдействие от страна на държавни органи и структури, както и неправителствени организации. Много министерства и агенции публикуваха на своите интернет страници актуалните информационни материали на КЗЛД, касаещи правата на гражданите при обработката на личните им данни в Шенгенската информационна система. Особено активно участие в популяризирането на информационната кампания на КЗЛД има голяма част от двадесет и осемте областни администрации на Република България, както и множество неправителствени организации.
Във връзка с информационната кампания „Личните данни в Шенген. Вашите права”, на интернет страницата на КЗЛД е създадена нова рубрика „Шенгенско пространство”, обособена като самостоятелен бутон на първа страница, който дава възможност за директен достъп на потребителите до информацията, отнасяща се до Шенгенското пространство.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2