Български English Français
Начало » 41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.

41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.

31.03.2011
На редовно заседание, проведено на 31 март 2011 г., Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г. Той бе внесен за гласуване с доклад на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и бе приет без нито един глас против.
При приемането на доклада в пленарната зала присъства Венета Шопова, председател на КЗЛД, която представи основните акценти в отчета на Комисията.
В доклада на парламентарната комисия е посочено успешното изпълнение на приоритетите на КЗЛД за 2010 г., институционалните връзки на Комисията, дейностите за повишаване информираността на обществото, както и изпълнението на задачите по прилагане правото на Шенген. Отбелязан е и успеха на КЗЛД в прилагането на европейските стандарти в областта на защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2