Български English Français
Начало » На заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе обсъдена българската позиция по предложението на Европейската комисия за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците

На заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе обсъдена българската позиция по предложението на Европейската комисия за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците

31.03.2011
            На състоялото се на 30 март 2011 г. заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание бе представена, обсъдена и приета Позицията на Министерския съвет по предложението на Европейската комисия за Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления. На заседанието присъстваха Председателят на Комисията за защита на личните данни, Венета Шопова и членовете Мария Матева и Веселин Целков.
            Венета Шопова представи историята на проекта, участието на представители на Комисията за защита на личните данни при обсъждането на проекта на Директива и позицията на КЗЛД по отделните детайли.
            В Директивата сe предвижда създаване на информационна система за обработка на резервационните данни на пътниците. На заседанието се дискутираха въпроси за архитектурата на тази система (централизирана или децентрализирана), периодът за съхранение на данните, както и дали да съдържа информация за вътрешните полети на ЕС. 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2