Български English Français
Начало » Започна процедурата за избор на нов председател на Европейския комитет по защита на данните

Започна процедурата за избор на нов председател на Европейския комитет по защита на данните

27.04.2023
 
По време на пленарното заседание на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведено на 26 април 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, председателят на КЗЛД – Венцислав Караджов представи кандидатурата си пред пленарния състав на Комитета.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 Комитетът избира един председател и двама заместник-председатели измежду своите членове с обикновено мнозинство за мандат от 5 години, който може да бъде подновен само веднъж. Мандатът на настоящия председател на ЕКЗД изтича на 25 май т.г.
Освен г-н Караджов, в надпреварата за избор на нов председател на ЕКЗД участват и ръководителите на финландския и нидерландския надзорни органи по защита на личните данни.
Изборът на новия председател ще се проведе по време на пленарното заседание на ЕКЗД на 25 май 2023 г.
Повече информация за процедурата и кандидатите може да намерите ТУК.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2