Български English Français
Начало » Кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

21.04.2023
 
На 28 април 2023 г. в Гранд Хотел София ще се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – въпроси и отговори. Събитието е организирано от КЗЛД съвместно с Базелския институт за управление и Българския институт за правни инициативи. Целта е да бъдат представени и обсъдени основни въпроси, свързани с техническата организация и правните аспекти по прилагането на ЗЗЛПСПОИН. Поради големия интерес към него и ограничения брой места, присъствието е организирано с покани.
Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов и членът на КЗЛД Цанко Цолов ще представят особеностите на канала за вътрешно подаване на сигнали и на канала за външно подаване на сигнали за нарушения. Проф. Веселин Целков, член на КЗЛД ще разясни модела на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Членът на КЗЛД Мария Матева ще говори за осигуряване защита и възможност на лицата за подаване сигнали за нередности без страх от последващи репресивни действия, както и за роля на КЗЛД в този процес.
От друга страна, Цветомир Тодоров от Български институт за правни инициативи и адв. Михаил Бояджиев ще представят Директива (ЕС)2019/1937 за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения, и ще разгледат въпросите за отговорността за вреди при транспониране на тази директива. Адв. Йордан Владов и Мария Йорданова, главен експерт в Правна програма на Центъра за изследване на демокрацията ще говорят за исковете за вреди, причинени на сигнализиращите лица и ще разгледат възможностите за защита на правата на сигнализиращите лица.
Мероприятието е част от националната информационна кампания на КЗЛД по темата и на него ще се представят и обсъдят новите елементи в сигнализирането и защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и новата роля и отговорности на институциите и частния бизнес при изпълнението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2