Български English Français
Начало » КЗЛД утвърди образци на документи по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

КЗЛД утвърди образци на документи по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

20.04.2023
 
В изпълнение на своите функции като Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), на 19.04.2023 г. КЗЛД утвърди Формуляр за подаване на сигнал и модел на Регистър на сигналите.
Същите са предоставени за използване от всички задължени по ЗЗЛПСПОИН субекти и са налични в раздела „Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН”.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2