Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни депозира в Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година

Комисията за защита на личните данни депозира в Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година

31.03.2023
 
На 30 март 2023 г. Комисията за защита на личните данни депозира в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година.
Отчетът е депозиран съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Състои се от 149 страници, обособени в 12 основни раздела.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2