Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2021 година

Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2021 година

25.03.2022
 
На 16 март 2022 г. Комисията за защита на личните данни депозира в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2021 година.
Отчетът е депозиран съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и обхваща периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Състои се от 172 страници, обособени в 12 основни раздела.
Годишният отчет на Комисията за защита на личните данни е публикуван на институционалния сайт ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2