Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

25.03.2022
 
В съответствие с изискването на Регламент (ЕС) 2016/679 (чл. 52, пар. 4) държавите членки следва да осигуряват финансови и човешки ресурси, необходими за ефективното изпълнение на задачите на надзорните органи по защита на данните, включително задачите по линия на взаимопомощта и сътрудничеството с други надзорни органи при извършване на съвместни операции в случаите на трансгранично обработване на лични данни. 
Както е посочено в мотивите към Проекта за Правилник за изменение на Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация, целта на предлаганата промяна е възстановяване на съкратени щатни бройки, необходими за привличане на висококвалифицирани експерти в областта на правото и информационните технологии за целите на превенцията и контрола, които КЗЛД осъществява ежедневно. 
Информация за провежданото обществено обсъждане е публикувана на сайта на КЗЛД, раздел „Правна рамка”, подраздел „Проекти на нормативни актове” ТУК, както и на Портала за обществени консултации ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2