Български English Français
Начало » Кариери » Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по чл. 21, ал. 1 от НПКПМДСл за длъжността „младши експерт”, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” (с изискване за юридическо образование)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по чл. 21, ал. 1 от НПКПМДСл за длъжността „младши експерт”, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” (с изискване за юридическо образование)

25.06.2021

 

 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings