Български English Français
Начало » Отбелязваме три години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

Отбелязваме три години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

26.05.2021
Отбелязваме три години от  началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните
На 25 май 2021 г. се навършиха три години от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). За това време регламентът се утвърди като „златен стандарт на глобално ниво в областта на поверителността. В условията на глобализация, дигитално общество и цифрова трансформация на все повече сфери от живота, Европейският съюз се стреми да утвърди своята челна позиция в сферата на защитата на личните данни и пълното зачитане на правата на хората. Регламентът  създава условия, в които гражданите имат все по-голям контрол върху личните си данни и са все по-добре осведомени за своите права.
Общият регламент относно защитата на данните гарантира свободния поток на лични данни между държавите-членки на ЕС. Извън Европа той създава възможности за насърчаване на потоци от данни въз основа на високи стандарти между държави, споделящи ценностите на ЕС. Все повече държави по цял свят приемат правила за защита на данните, като използват стандарта на ЕС в тази област като отправна точка. Това сближаване открива нови възможности за безопасни потоци от данни между ЕС и трети държави.
Спазването на Регламента помага на предприятията да повишат сигурността на своите данни и да използват неприкосновеността на личния живот като конкурентно предимство.
Регламентът предоставя на националните органи за защита на данните повече правомощия и възможности да координират своите действия чрез новите механизми за сътрудничество в рамките на Европейския комитет по защита на данните, с цел постигане на съгласувано прилагане на общата европейска правна рамка.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings