Български English Français
Начало » Кариери » Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт”, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” в дирекция „Правни производства и надзор”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт”, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” в дирекция „Правни производства и надзор”

16.04.2021
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings