Български English Français
Начало » Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.

Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.

09.04.2008
Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.
 
На 9 април 2008 г. Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.
В пленарната зала резюме на отчета бе представено от председателя на КЗЛД г-жа Венета Шопова. В своето изказване пред депутатите г-жа Шопова очерта основните акценти в годишния отчет на Комисията, след което отговори на въпроси на народния представител проф. Любен Корнезов, председателстващ заседанието.
Парламентът ще гласува решението по годишния отчет на КЗЛД в петък, 11 април 2008 г.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings